ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        ABONENT

Ke stažení:
- Žádost o vydání parkovací karty (soubor PDF)
- Všeobecné obchodní podmínky pro "Vydávání rezidentních / abonentních parkoavcích karet" (soubor PDF)

Abonent je právnický subjekt, fyzická osoba podnikající nebo vlastník nemovitosti, který má sídlo, provozovnu, místo podnikání, či nemovitost v příslušné zóně ISP HK a je uživatelem motorového vozidla s platnou STK.

Pro vystavení karty rezident dokládá: viz. Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH / ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET

Abonent obdrží kartu proti předložení žádosti a úhradě ceny karty.

Parkovací karta negarantuje nárok na konkrétní místo v dané zóně a její použití se řídí všeobecnými podmínkami pro získání a použití parkovacích karet.

Parkovací karty se vydávají s platností na 12 měsíců nebo na alikvotní část zbývající do konce platnosti příslušného termínu.

Cena parkovací karty je stanovena na období 12 měsíců. V případě, že dojde k nákupu v průběhu období platnosti karty bude při výpočtu ceny postupováno dle vzorce - 1/12 z ceny karty * počet všech (i započatých) měsíců do konce platnosti parkovací karty.

V případě vrácení parkovací karty před termínem platnosti bude vrácena částka dle vzorce 1/12 z ceny karty * počet měsíců do konce platnosti parkovací karty.

Abonentní stání v parkovacím domě Regiocentrum Hradec Králové

Pro abonentní parkování v parkovacím domě se používá karta s nosičem informací pro čtení v elektronických vstupních a výstupních zařízeních parkovacích domů. Karta opravňuje abonenta k parkování vozidla v určeném parkovacím domě bez omezení času v průběhu platnosti vydané karty.

Abonentní parkovací místo v PD Regiocentrum mohou získat pouze abonenti, kteří splňují podmínky pro vydání abonentních karet pro zónu historického centra nebo žluté zóny.

Abonentní stání v parkovacím domě Katschnerka v Hradci Králové

Pro abonentní parkování v parkovacím domě se používá karta s nosičem informací pro čtení v elektronických vstupních a výstupních zařízeních parkovacích domů. Karta opravňuje abonenta k parkování vozidla v určeném parkovacím domě bez omezení času v průběhu platnosti vydané karty.

Abonentní parkovací místo v PD Katschnerka mohou získat pouze abonenti, kteří splňují podmínky pro vydání abonentních karet -mající sídlo nebo provozovnu v zelené zóně(Z2-ZO), v oranžové zóně(ZO-PP) nebo v zóně Labská kotlina 1. Veškeré informace ohledně parkování v PD Katschnerka najdete v sekci Parkovací domy - Parkovací dům Katschnerka.

Ceník abonentních karet ISP
Uvedené ceny jsou včetně základní sazby DPH.
Veškeré úhrady lze provádět i pomocí platební karty.


Lokalita / Zóna
Označení zóny
1. karta
2. a každá další karta pro stejného držitele
Velké náměstí
Z1
20.000,-
30.000,-
Komenského ulice
Kom
12.000,-
15.000,-
Žlutá zóna (Eliščino nábřeží)
ZO-EN
9.000,-
15.000,-
Zelená zóna
Z2-ZO
9.000,-
15.000,-
Červené zóny
ZO-P1,P2,P3
7.200,-
9.500,-
Pražské předměstí
ZO-PP
9.000,-
9.000,-
Gayerova kasárna
ZO-GK
7.200,-
10.800,-
Labská kotlina 1
ZO-LAB1
7.200,-
10.800,-
Orlická kotlina
ZO-ORK
7.200,-
10.800,-
Okružní ulice
ZO-OU
7.200,-
10.800,-
Parkovací domy
Označení zóny
1. karta
2. a každá další karta pro stejného držitele
PD RegioCentrum
PDP
12.000,-
15.000,-
PD Katschnerka
PDK
6.000,-
6.000,-
PD Jana Gayera
PDG
9.000,-
9.000,-
 
Copyright © 2006-2023 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby