ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        VYHRAZENÁ STÁNÍ

Podmínky pro zřizování vyhrazeného stání
-
-
-
-
-
vyhrazené parkování bude označeno DZ IP-12 s vyznačením SPZ vozidla, resp. V10e
povolení vyhrazeného parkování bude časově omezené s platností na dobu určitou
po uplynutí lhůty musí osoba (žadatel) opět požádat o změnu lhůty (prodloužení) vyhrazeného parkování
pokud nebude lhůta vyhrazeného parkování obnovena, bude DZ IP-12 z místa odstraněno
vyhrazené parkování může být povoleno silničním správním orgánem jen s předchozím souhlasem Policie ČR a vlastníka komunikace (souhlas za vlastníka komunikace vydává na základě plné moci společnost ISP Hradec Králové a.s.)

Vyhrazené stání v době od 8h do 18h
 
počet míst
poplatek za parkovací místo za rok
první parkovací místo
1
15 000,-
další parkovací místa
 
18 000,-

Vyhrazené stání 24h denně
 
počet míst
poplatek za parkovací místo za rok
první parkovací místo
1
20 000,-
další parkovací místa
 
25 000,-

Postup při žádání o zřízení nebo prodloužení vyhrazeného stání

1) Vyplnění žádosti o vyhrazené stání a podání na kontaktním místě společnosti ISP Hradec Králové, a.s. (žádost ke stažení zde).

2) Kopie (neověřená) živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku

3) Nájemní smlouva k nebytovému (bytovému) prostoru nebo výpis z katastru nemovitostí

4) Plná moc pověřených osob k vyřízení vyhrazeného stání

5) Situační plánek s umístěním vyhrazeného stání, vytvořený dopravními specialisty (pouze pro nové žadatele)

Další postup při zřízení nebo prodloužení vyhrazeného stání
Kladný souhlas od společnosti ISP Hradec Králové, a.s. společně s vyplněnou žádostí odevzdat na odboru dopravy Magistrátu města HK.

Úhrada poplatku za vyhrazené stání
- na základě platného rozhodnutí z odboru dopravy Magistrátu města HK bude společností ISP Hradec Králové, a.s vystavena faktura, která Vám bude doručena poštou.
 
Copyright © 2006-2023 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby