ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
SMS PARKOVÁNÍ
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        VYHRAZENÁ STÁNÍ

Podmínky pro zřizování vyhrazeného stání
-
-
-
-
-
vyhrazené parkování bude označeno DZ IP-12 s vyznačením SPZ vozidla, resp. V10e
povolení vyhrazeného parkování bude časově omezené s platností na dobu určitou
po uplynutí lhůty musí osoba (žadatel) opět požádat o změnu lhůty (prodloužení) vyhrazeného parkování
pokud nebude lhůta vyhrazeného parkování obnovena, bude DZ IP-12 z místa odstraněno
vyhrazené parkování může být povoleno silničním správním orgánem jen s předchozím souhlasem Policie ČR a vlastníka komunikace (souhlas za vlastníka komunikace vydává na základě plné moci společnost ISP Hradec Králové a.s.)

Vyhrazené stání v době od 8h do 18h
 
počet míst
poplatek za parkovací místo za rok
první parkovací místo
1
15 000,-
další parkovací místa
 
18 000,-

Vyhrazené stání 24h denně
 
počet míst
poplatek za parkovací místo za rok
první parkovací místo
1
20 000,-
další parkovací místa
 
25 000,-

Postup při žádání o zřízení nebo prodloužení vyhrazeného stání

1) Vyplnění žádosti o vyhrazené stání a podání na kontaktním místě společnosti ISP Hradec Králové, a.s. (žádost ke stažení zde).

2) Kopie (neověřená) živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku

3) Nájemní smlouva k nebytovému (bytovému) prostoru nebo výpis z katastru nemovitostí

4) Plná moc pověřených osob k vyřízení vyhrazeného stání

5) Situační plánek s umístěním vyhrazeného stání, vytvořený dopravními specialisty (pouze pro nové žadatele)

Další postup při zřízení nebo prodloužení vyhrazeného stání
Kladný souhlas od společnosti ISP Hradec Králové, a.s. společně s vyplněnou žádostí odevzdat na odboru dopravy Magistrátu města HK.

Úhrada poplatku za vyhrazené stání
- na základě platného rozhodnutí z odboru dopravy Magistrátu města HK bude společností ISP Hradec Králové, a.s vystavena faktura, která Vám bude doručena poštou.
 
Copyright © 2006-2019 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  SMS parkování