ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ KARIÉRA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        REZIDENT

Ke stažení:
- Žádost o vydání parkovací karty (soubor PDF)
- Všeobecné obchodní podmínky pro "Vydávání rezidentních / abonentních parkoavcích karet" (soubor PDF)
- Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti (soubor PDF)
- Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti (soubor DOC)

Rezident je občan, který trvale bydlí v příslušné zóně ISP HK a je uživatelem motorového vozidla s platnou STK.

Pro vystavení karty rezident dokládá: viz. Všeobecné obchodní podmínky pro VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH / ABONENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET

Rezident obdrží kartu proti předložení žádosti a úhradě ceny karty.

Parkovací karta negarantuje nárok na konkrétní místo v dané zóně a její použití se řídí všeobecnými podmínkami pro získání a použití parkovacích karet.

Parkovací karty se vydávají s platností na 12 měsíců nebo na alikvotní část zbývající do konce platnosti příslušného typu parkovací karty.

Cena parkovací karty je stanovena na období 12 měsíců. V případě, že dojde k nákupu v průběhu období platnosti karty bude při výpočtu ceny postupováno dle vzorce - 1/12 z ceny karty * počet všech (i započatých) měsíců do konce platnosti parkovací karty.

V případě vrácení parkovací karty před termínem platnosti bude vrácena částka dle vzorce 1/12 z ceny karty * počet měsíců do konce platnosti parkovací karty.

Rezidentní stání v parkovacích domech RegioCentrum a Katschnerka v Hradec Králové

Pro rezidentní parkování v parkovacích domech se používá karta s nosičem informací pro čtení v elektronických vstupních a výstupních zařízeních parkovacích domů. Karta opravňuje rezidenta k parkování vozidla v určeném parkovacím domě bez omezení času v průběhu platnosti vydané karty.

Rezidentní parkovací místo v PD Regiocentrum mohou získat pouze rezidenti, kteří splňují podmínky pro vydání rezidentních karet pro zóny:

- Zóna historického centra Hradec Králové
- Zóna Eliščino nábřeží („žlutá zóna“)

Rezidentní parkovací místo v PD Katschnerka mohou získat pouze rezidenti, kteří splňují podmínky pro vydání rezidentních karet pro:

- Zóna moderního centra Hradec Králové („zelená zóna“)
- Zóna Pražské Předměstí („oranžová zóna“)
- Rezidentní zóna Labská kotlina 1

Ceník rezidentních karet ISP
Uvedené ceny jsou včetně základní sazby DPH.
Veškeré úhrady lze provádět i pomocí platební karty.


Lokalita / Zóna
Označení zóny
1. karta
2. a každá další karta pro stejného držitele / bytovou jednotku
Velké náměstí
Z1
6.000,-
9.000,-
Komenského ulice
Kom
4.000,-
6.000,-
Žlutá zóna (Eliščino nábřeží)
ZO-EN
1.200,-
3.000,-
Zelená zóna
Z2-ZO
1.200,-
3.000,-
Červené zóny
ZO-P1,P2,P3
1.200,-
2.500,-
Pražské předměstí
ZO-PP
1.200,-
3.000,-
Labská kotlina 1
ZO-LAB1
1.000,-
3.000,-
Orlická kotlina
ZO-ORK
1.000,-
3.000,-
Okružní ulice
ZO-OU
1.200,-
2.500,-
Parkovací domy
Označení zóny
1. karta
2. a každá další karta pro stejného držitele / bytovou jednotku
PD RegioCentrum
PDP
3.600,-
5.000,-
PD Katschnerka
PDK
2.400,-
2.400,-
PD Jana Gayera
PDG
3.000,-
3.000,-

Jak postupovat při parkování řemeslníků a návštěv ve výhradně rezident. zón. Labská a Orlická kotlina?
Informace najdete v sekci HOST a SMS PARKING.
 
Copyright © 2006-2023 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby