ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        ODTAHOVÁ SLUŽBA - ISP Hradec Králové, a.s.

Odtahová služba je v pohotovosti 24 hodin denně, proto při nerespektování Vašeho P-Réservé či zablokování vjezdu (výjezdu) atd. se obraťte na Městskou policii, která je v těchto případech oprávněna nařídit odtah vozidla.

Specifikace odtahů

Odtahy vozidel na základě §45 odst. 4 zákona 361/2000 Sb.
- odtahy vozidel na příkaz Městské policie Hradec Králové
- odtahy vozidel na příkaz Policie České Republiky

Odtahy vozidel na základě §19 odst. 3 zákona 13/1997 Sb.
- odtah vozidel nalezených a opuštěných z komunikací Statutárního města Hradec Králové na základě žádosti vlastníka komunikace

Odtahy vozidel na základě §19 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.
- odtah vozidel z komunikací Statutárního města Hradec Králové na základě žádosti vlastníka komunikace (veřejný zájem - blokového čištění, apod.)

>> Pravidla odtahů vozidel provedených na základě §19 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.

Kde je odtažené vozidlo uloženo a jak se tam dostanete?
Odstavná plocha se nachází v areálu Letiště Hradec Králové.

Pro informace k výdeji vozidla kontaktujte bezplatnou telefonní linku 800 101 039 (případně můžete použít tel.: 603 567 237 18:00 – 06:00 hodin)

Autobus č. 15, zastávka Letiště

Vstup (vjezd) je hlavní branou a následně dle směrových tabulí "ODTAHOVÉ PARKOVIŠTĚ".
GPS souřadnice hlavního vjezdu : 50°14'16.53", 15°50'18.91"

Jaké jsou možnosti platby při vyzvednutí vozidla?
Platbu za odtah vozidla lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

Ceník

Maximální ceny – specifikace jednotlivých činností

Nařízení 1/2007 Města Hradec Králové - zde.

Zahájený odtah – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo, kde se nachází vozidlo označené k odtahu - 600,- Kč vč. DPH

Nedokončený odtah – naložení odtahovaného vozidla na odtahové vozidlo, pořízení fotodokumentace, opětovné složení vozidla na místě a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu - 1.200,- Kč vč. DPH

Dokončený odtah – naložení a ukotvení odtahovaného vozidla na odtahovém vozidle, pořízení fotodokumentace a písemného záznamu, převezení odtahovaného vozidla na určené úložiště, složení odtahovaného vozidla - 1.600,- Kč vč. DPH

Skladování vozidla (parkovné) – přejímka vozidla, zpracování dokumentace, výdej vozidla - 100,- Kč vč. DPH

Cena a specifikace činností při zpětném odtahu
Zpětný odtah vozidla při blokovém čištění – přistavení odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, naložení a ukotvení odtahovaného vozidla na odtahovém vozidle, pořízení fotodokumentace a písemného záznamu, převezení odtahovaného vozidla na určené úložiště, složení odtahovaného vozidla, pořízení fotodokumentace, přejímka vozidla. Přistavení odtahového vozidla s posádkou k opětovnému naložení, převoz odtaženého vozidla zpět do lokality místa odtahu, pořízení fotodokumentace, výdej vozidla oprávněné osobě, odjezd odtahového vozidla na výchozí místo - 3.300,- Kč vč. DPH
 
Copyright © 2006-2021 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby