ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        ODTAHOVÁ SLUŽBA - ISP Hradec Králové, a.s.

Odtahová služba je v pohotovosti 24 hodin denně, proto při nerespektování Vašeho P-Réservé či zablokování vjezdu (výjezdu) atd. se obraťte na Městskou policii, která je v těchto případech oprávněna nařídit odtah vozidla.

Specifikace odtahů

- § 27 odst. 5 a § 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, (neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, resp. stání na místě, kde vozidlo tvoří překážku v provozu), kdy ISP provede odtah na základě pokynu Městské policie Hradec Králové nebo Policie ČR;

- § 19b odst. 1 a 2 (tj. vozidlo je odtaženo zejména z důvodu porušení dočasného zákazu nebo omezení stání či zastavení), § 19c odst. 2 (v případě vraků – odtah přímo k likvidaci) a § 19d odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (typicky vozidla s tzv. propadlou technickou po dobu delší než 6 měsíců).

>> Pravidla odtahů vozidel provedených na základě §19 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.

Kde je odtažené vozidlo uloženo a jak se tam dostanete?
Odstavná plocha se nachází v areálu Letiště Hradec Králové.

Pro informace k výdeji vozidla kontaktujte bezplatnou telefonní linku 800 101 039 (případně můžete použít tel.: 603 567 237 18:00 – 06:00 hodin)

Autobus č. 15, zastávka Letiště

Vstup (vjezd) je hlavní branou a následně dle směrových tabulí "ODTAHOVÉ PARKOVIŠTĚ".
GPS souřadnice hlavního vjezdu : 50°14'16.53", 15°50'18.91"

Jaké jsou možnosti platby při vyzvednutí vozidla?
Platbu za odtah vozidla lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou.

Ceník

Maximální ceny – specifikace jednotlivých činností

Nařízení 6/2022 Města Hradec Králové - zde.

Zahájený odtah – příjezd odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu … 900,- Kč

Nedokončený odtah – příjezd odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, video/fotodokumentaci, naložení vozidla, složení vozidla, výdej vozidla a další administrativní úkony spojené s evidencí vozidla a platbami … 1.800,- Kč

Dokončený odtah – příjezd odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, video/fotodokumentaci, naložení vozidla, převoz vozidla na střežené parkoviště, složení vozidla na střeženém parkovišti, kontrolu a převzetí vozidla na parkovišti a další administrativní úkony spojené s evidencí vozidla a platbami … 2.400,- Kč

Zpětný odtah – příjezd odtahového vozidla s posádkou na místo odtahu, video/fotodokumentaci, naložení vozidla, převoz vozidla na střežené parkoviště, složení vozidla na střeženém parkovišti, kontrolu a převzetí vozidla na parkovišti, příjezd odtahového vozidla s posádkou na střežené parkoviště, převzetí vozidla, video/ fotodokumentaci, naložení vozidla, převoz vozidla na původní místo, složení vozidla, video/fotodokumentaci, lustrace vlastníka vozidla a vystavení faktury, případně výdej vozidla vlastníkovi a další administrativní úkony spojené s evidencí vozidla a platbami … 4.200,- Kč

Střežení vozidla – střežení vozidla, nutné přemisťování vozidla na střeženém parkovišti v době střežení, výdej vozidla včetně kontroly stavu vozidla a další administrativní úkony spojené s přijetím úhrady, vydáním vozidla a přejímkou jeho vlastníkem … 250,- Kč/den respektive 50 Kč/den ( za každý i jen započatý den - sazba: 1. až 7. den 250 Kč a dále od 8. dne 50,- Kč)

Všechny uvedené ceny jsou včetně základní sazby DPH.
 
Copyright © 2006-2023 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby