ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ KARIÉRA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        CO JE ISP?

ISP HK, neboli integrovaný systém parkování, je budován na základě podpisu koncesní smlouvy mezi společností ISP Hradec Králové, a.s. a Statutárním městem Hradec Králové. Na základě této smlouvy se Město Hradec Králové zavázalo předat společnosti ISP Hradec Králové, a.s. do správy na období 30 let parkovací místa v oblasti ISP v celkovém rozsahu cca 7.700 parkovacích stání.

Společnost ISP Hradec Králové, a.s. se zavázala prostředky získané výběrem parkovného použít výhradně na zajištění provozu těchto parkovacích míst a dále:

-

-


-
vložit do systému parkovací dům Katschnerka s 500 parkovacími místy.

v průběhu koncesní smlouvy do systému vložit další PD (jeden nebo několik) s celkovou kapacitou nejméně 500 parkovacích míst.

po dobu koncesní smlouvy (nad rámec PD Katschnerka) investovat do systému parkování a budování nových parkovacích míst 182 milionů Kč (celkem tedy cca 300 milionů Kč).

Výši parkovného, ceny rezidentních a abonentních karet a ceny v PD vložených do systému ISP schvaluje svým rozhodnutím Rada města Hradec Králové.

Cíl ISP HK
Hlavním důvodem pro vznik systému bylo zjištění, že v centru Hradce Králové (oblasti ISP) chybí v současnosti cca 3.000 parkovacích míst pro rezidenty a hosty. Hlavním cílem je tedy:

--


-
regulací a zpoplatněním oblasti ISP upravit chování řidičů a omezit tak počet vozidel, která do centra Hradce Králové vjíždějí a parkují v něm. Zachytit vozidla dnes parkující v centru města, na parkovišti u Malšovického stadionu a parkovacích plochách vně městského okruhu (v obchodních zónách atd.)

zajistit regulované cenově únosné parkování pro obyvatele zóny ISP (rezidenty) a firmy, které v oblasti sídlí nebo podnikají (abonenty)

z prostředků vybraných za parkování financovat výstavbu minimálně 1.000 nových parkovacích míst
 
Copyright © 2006-2023 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby