ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
SMS PARKOVÁNÍ
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        HOST

Hosté jsou všichni uživatelé příslušné zóny oblasti integrovaného systému parkování (ISP HK), kteří nemají pro tuto zónu ISP HK vystavenou rezidentní nebo abonentní kartu. Rezidenti a abonenti jsou mimo svou domácí zónu hosty.

Host je při parkování v oblasti ISP HK povinen zaplatit parkovné v parkovacím automatu, a to na celou dobu stání. Parkovné musí zaplatit v parkovacím automatu umístěném v ulici, v níž zaparkoval své vozidlo.

Parkovací lístek platí po dobu na něm vyznačenou. Host může, před uplynutím zaplacené doby, zaparkovat na jiném místě v rámci stejné zóny oblasti ISP HK a pouze pod stejným nebo nižším cenovým tarifem. Druh zóny je vyznačen barevně na dodatkových tabulkách dopravních značek a barevně a textem na přední straně parkovacího automatu. Orientačně je možno využít plánku na záložce"VYMEZENÍ OBLASTI ISP HK".

Pro parkování hostů jsou dále k dispozici parkovací domy - PD Katschnerka a PD RegioCentrum.

Karta ISP GOLD

Častým hostům systému ISP HK doporučujeme zvýhodněnou kartu ISP GOLD s platností 1 kalendářní rok. Tato karta umožňuje parkování motorového vozidla na jakékoliv zpoplatněné povrchové parkovací ploše v zóně ISP, kde je placení sjednané ceny realizováno prostřednictvím parkovacích automatů a v parkovacích domech. S kartou ISP GOLD nelze parkovat v rezidentních zónách, kde nejsou instalovány parkovací automaty.

Karta je přenosná.

Cena karty:
první karta 20.000,-Kč (vč. DPH)
druhá karta 25.000,-Kč (vč. DPH)
třetí a další karta 30.000,-Kč (vč. DPH)

Lokality a sazby parkovného najdete zde:
aktuální ceník parkovného (soubor pdf)

Upozornění pro hosty ISP: Parkovací lístek platí pro danou zónu do doby, která je na něm vyznačena. Pokud tedy máte platný lístek a chcete přejet v rámci zóny, můžete, ale jen na místo ve stejném nebo nižším cenovém tarifu. Zóna je značena barevně na dopravním značení a na předním panelu parkomatu.

Parkování návštěv a řemeslníků ve výhradně rezidetních zónách Labská kotlina 1/Orlická kotlina

Návštěvnické parkovací karty
Parkovací kartu, určenou pro návštěvy obyvatel výhradně rezidentních parkovacích zón Labská kotlina l a Orlická kotlina, může zakoupit pouze obyvatel (rezident) s trvalým pobytem v dané zóně. Cena karty je stanovena na 20Kč/den a může být vystavena maximálně na dobu 2 týdnů. Kartu lze zakoupit v provozovně ISP Hradec Králové, a.s., Pouchovská ulice (vedle Dopravního podniku), nebo využijte služby SMS PARKING.

POZOR: Pro řádné vydání parkovací karty je třeba znát registrační značku (RZ, SPZ) vozidla a termín.

Parkovací karty pro řemeslníky
Cena karty je stanovena na 50Kč/den a může být vystavena maximálně na dobu 2 týdnů. Kartu lze zakoupit v provozovně ISP Hradec Králové, a.s., Pouchovská ulice (vedle Dopravního podniku),
nebo využijte služby SMS PARKING.

POZOR: Pro řádné vydání parkovací karty je třeba znát registrační značku (RZ, SPZ) vozidla a termín.
 
Copyright © 2006-2019 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  SMS parkování