ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        HOST

Hosté jsou všichni uživatelé příslušné zóny oblasti integrovaného systému parkování (ISP HK), kteří nemají pro tuto zónu ISP HK vystavenou rezidentní nebo abonentní kartu. Rezidenti a abonenti jsou mimo svou domácí zónu hosty.

Host je při parkování v oblasti ISP HK povinen zaplatit parkovné v parkovacím automatu, a to na celou dobu stání. Parkovné musí zaplatit v parkovacím automatu umístěném v ulici, v níž zaparkoval své vozidlo.

Parkovací lístek platí po dobu na něm vyznačenou. Host může, před uplynutím zaplacené doby, zaparkovat na jiném místě v rámci stejné zóny oblasti ISP HK a pouze pod stejným nebo nižším cenovým tarifem. Druh zóny je vyznačen barevně na dodatkových tabulkách dopravních značek a barevně a textem na přední straně parkovacího automatu. Orientačně je možno využít plánku na záložce"VYMEZENÍ OBLASTI ISP HK".

Pro parkování hostů jsou dále k dispozici parkovací domy - PD Katschnerka a PD RegioCentrum.

Karta ISP GOLD

Častým hostům systému ISP HK doporučujeme zvýhodněnou kartu ISP GOLD s platností 1 kalendářní rok. Tato karta umožňuje parkování motorového vozidla na jakékoliv zpoplatněné povrchové parkovací ploše v zóně ISP, kde je placení sjednané ceny realizováno prostřednictvím parkovacích automatů a v parkovacích domech. S kartou ISP GOLD nelze parkovat v rezidentních zónách, kde nejsou instalovány parkovací automaty.

Karta je přenosná.

Cena karty:
první karta 20.000,-Kč (vč. DPH)
druhá karta 25.000,-Kč (vč. DPH)
třetí a další karta 30.000,-Kč (vč. DPH)

Lokality a sazby parkovného najdete zde:
aktuální ceník parkovného (soubor pdf)

Upozornění pro hosty ISP: Parkovací lístek platí pro danou zónu do doby, která je na něm vyznačena. Pokud tedy máte platný lístek a chcete přejet v rámci zóny, můžete, ale jen na místo ve stejném nebo nižším cenovém tarifu. Zóna je značena barevně na dopravním značení a na předním panelu parkomatu.

Parkování návštěv a řemeslníků ve výhradně rezidentních zónách Labská kotlina 1/Orlická kotlina

Od 21.5.2020 dochází ke změně při výdeji parkovacích karet pro HOSTY a ŘEMESLNÍKY ve výhradně rezidentních zónách ZO-LAB1 a ZO-ORK. Nyní bude možné kýmkoliv parkovací oprávnění zakoupit a to elektronickou formou bez nutnosti osobní návštěvy provozovny společnosti ISP.

Co bylo změněno?

- sjednocení původních dvou tarifů do jednoho
- zrušena „papírová“ forma parkovací karty

Jak to bude fungovat?

Virtuální parkovací karta HOSTA

Pro nákup parkovací karty je třeba znát registrační značku (RZ, SPZ) vozidla, na které bude parkovací karta vystavena. Pro krátkodobé stání je cena karty stanovena na 25 Kč/1 hodina, nebo si můžete zvolit jeden až šest dní za cenu 50 Kč/každý započatý den a to opakovaně. Kartu lze zakoupit pouze elektronicky a to buď formou SMS, nebo pomocí aplikací ParkSimply a SEJF. Bližší informace jak kartu zakoupit najdete ZDE.

Pokud není ve Vašich silách nákup parkovací karty pomocí mobilního telefonu uskutečnit, navštivte prosím provozovnu ISP Hradec Králové, a.s., Pouchovská ulice (vedle Dopravního podniku).

Aby nedocházelo k obsazení parkovacích míst určených primárně pro rezidenty, je vydávání virtuálních parkovacích karet HOST regulováno, takže v případě, že počet současně platných parkovacích oprávnění dosáhne limitu, další již nebude vydáno, přičemž limit pro předmětné zóny je stanoven odlišně pro jednotlivé hodiny a dny v týdnu a s ohledem na celkový počet vydaných rezidentních karet.
 
Copyright © 2006-2023 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby