ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ KARIÉRA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Jak bude ISP řešit problémy s parkováním např. návštěvám příbuzných a známých bydlících v Labské kotlině 1. Kde asi tak nechají zaparkované auto? V Praze to je velký problém. Tam si můžete za 120,-Kč koupit parkování na dvě hodiny formou takového stíracího losu. To ovšem neřeší problém návštěvy na více dnů. Jak to bude řešeno v Hradci?

Od 10.11.2008 začneme vydávat karty pro návštěvníky, které umožní dlouhodobější parkování návštěv v rezidentní zóně. Cena karty byla stanovena na Kč 20,-- za den, karta bude vystavována na 1 den až 2 týdny. Kartu lze zakoupit v provozovně ISP Hradec Králové, a.s. v Pouchovské ulici. Kartu si může zakoupit pouze obyvatel příslušné zóny.

Proto se ptám, jestli město udělá něco pro zkulturnění prostředí, kde by měli parkovat Ti, co uposlechnou výzvy města a nebudou do centra zajíždět, nebo je jediným cíle ISP to, co se říká v mnoha příspěvcích - vydělat na parkování co nejvíce, bez ohledu na to, jaké možnosti parkování lidem zbývají?

Naše společnost navrhla městu Hradec Králové uzavření nájemní smlouvy na prostor záchytného parkoviště vedle Malšovického stadionu. Uzavření smlouvy očekáváme ještě v průběhu měsíce listopadu. Následně provedeme v této lokalitě instalaci závor vjezdového systému, kamerového systému, opravu veřejného osvětlení, vyznačení parkovacích míst a částečné oplocení lokality. Cílem je vytvořit kulturní prostředí pro středně a dlouhodobé parkování občanů města a lidí dojíždějících do Hradce za prací.

Provozní doba rezidenčních zón byla stanovena na 8-18. Proč? Toto nám jako obyvatelům nevyhovuje, z práce přijíždíme později a místa v zóně jsou již obsazena.

Doba regulovaného parkování byla stanovena s ohledem na možnost bezplatného parkování dalšího vozidla rezidenta nebo jeho návštěv v noci. V současné době vyhodnocujeme fungování tohoto nastavení. Pokud zjistíme, že obyvatelům nevyhovuje a neplní funkci bude změněn například na systém 24 hodinový. Při rozhodování budeme určitě zohledňovat názor občanů a komisí místních samospráv.

Proč byly Labská a Orlická kotlina vyhrazeny pro parkování pouze zde bydlícím lidem? Tvrdíte, že je parkovacích míst nedostatek a pak nám bráníte parkovat v takhle rozsáhlé ploše.

Rozhodnutí bylo učiněno na základě dopravní analýzy a po jednání s komisemi místní samosprávy. Orlická i Labská kotlina mají naprosto jiný charakter než zbytek centra města. Jsou to v podstatě "sídliště" uvnitř centra, což je dáno zejména dobou jejich výstavby. Téměř v nich nejsou podnikatelské provozovny a kanceláře. Z tohoto důvodu je zde nežádoucí odstavné parkování vozidel návštěvníků centra, kteří zde vozidlo na celý den zaparkovali bez vazby na tuto oblast. Cílem vytvoření zóny je tak ochrana těchto čistě rezidenčních oblastí a zklidnění dopravy.

Mám pocit, že ISP Hradec Králové, a.s. získává od města některé nadstandardní služby. Co třeba poskytnutí garáží v pivovaru, které byly investovány městem, zdarma?

Město skutečně vložilo do systému ISP svá parkovací stání v PD Regiocentrum bezplatně. Důvodem, proč město nepožadovalo nájemné je, že se ISP Hradec Králové, a.s. zavázalo (a také tak učinilo) poskytnout všechna takto vložená parkovací místa rezidentům z historického jádra města za regulovanou cenu stanovenou radou města ve výši 3.600,--/rok. Celkem jde o 226 míst a tedy roční výnos 813.600--. Zároveň se ale ISP zavázalo nést veškeré náklady na správu těchto míst. Jen náklady na energie a ostrahu těchto rezidentních míst činí více než 2miliony Kč ročně. Čistá dotace ze systému ISP HK (společnosti ATOL) na tato místa je tedy přes 1.1milionu ročně. Poskytnutím parkovacích míst tedy magistrát rozhodně neposkytuje nadstandardní službu naší společnosti, ale zejména obyvatelům centra města.

Jak zabráníte, aby na místech v rezidentních zónách neparkovali držitelé GOLD karet a na nás pak nezbude místo?

Karta umožňuje parkování motorového vozidla na jakékoliv zpoplatněné povrchové parkovací ploše v zóně ISP, kde je placení sjednané ceny realizováno prostřednictvím parkovacích automatů a v parkovacím domě Regiocentrum. Neumožňuje tedy parkování v rezidenčních zónách, kde parkomaty instalovány nejsou.

Proč radní města svěřili vybírání poplatků za parkování do rukou soukromé firmy? Tenhle systém je pro město určitě nevýhodný. Proč parkovné nevybírá samo město?

Celý systém parkování v Hradci Králové je založený na tom, že město svěřilo soukromé společnosti do správy parkovací místa v centru města a tato společnost se zavázala za takto získané peníze postavit minimálně 1.000 parkovacích míst v nově zbudovaných parkovacích domech. Tyto místa budou sloužit pro rezidenty města a budou jim poskytnuty za schválenou regulovanou cenu.

Ve všech ostatních větších městech v ČR jdou výnosy z parkovného soukromým firmám, které do městské rozpočtu odvádějí smluvní pronájem. Ten tam často zmizí a občané z toho nic nemají. V Hradci Králové je systém, který garantuje vracení naprosté většiny vybraných peněz do parkování. To je podle mého názoru rozhodně lepší, a je to také systém, který funguje ve většině starých zemí EU.

Jinak si myslím, že se Vám moc nedaří naplňovat záměr ISP (krátkodobé stání vozidel v centru města, aby lidé mohli bez problému v centru krátkodobě zaparkovat, zařídit si věci v bance atd. a z místa odjet). Takto jste vysvětlovali zřízení placeného stání v centru města. Teoreticky máte pravdu, ale už to takto nemůže fungovat, když třeba na Ulrichově nám. u ČSOB parkují převážně vozidla které mají zelené karty. Tím pádem pro obyčejné lidi, kteří si jdou něco zařídit do banky moc míst k zaparkování nezbývá.

Souhlasím s Vámi, že záměr ISP není ještě naplněn. Zatím realizujeme první část, tedy vyznačení zóny a omezení počtu vozidel, která najíždějí za účelem parkování do středu města. To trochu pomůže, ale je to jen první krok. Druhou a z mého pohledu hlavní fází je navýšení počtu míst vybudováním parkovacích domů a převodem významné části rezidentních aut z ulice do těchto parkovacích domů. Tím se uvolní místa právě pro účely o kterých píšete Vy. Kdyby byla situace dobrá už teď, pouze by to znamenalo, že parkovací místa v centru nechyběla a projekt ISP s výstavbou parkovacích domů nebyl potřeba. Právě to, že většina parkovacích míst je obsazena vozidly s rezidentními kartami ukazuje, že dostatek parkovacích míst v centru města není.

Podívejte se někdy do ulice K. H. Máchy, od bývalého Hajniše směrem na Masarykovo náměstí. To stojí za to! Je to totálně přeznačkovaná ulice. Je zde spousta zákazových značek, samé reservé, určitě napočítáte několik desítek dopravních značek. Ulice vypadá hrozně. Nešlo by to vyřešit lépe?

Mám na věc stejný názor. Bohužel Vámi zmiňované značení P-rezervé společnost ATOL zatím nemůže žádným způsobem ovlivnit. Řešením by bylo například blokové osazení, kdy místa P-rezervé by byla označena pouze jednou značnou pro několik míst. Usilovně jednáme s magistrátem, jak tuto situaci řešit, ale bude to trvat déle než několik měsíců. Změna umístění P-rezervé je totiž možná pouze při jejich obnově.

Bydlím v Jungmannově ulici, zajímalo by mě zda si musím zakoupit parkovací kartu a od kdy, bude tato ulice též v ISP, a za kolik.

Na základě koncesní smlouvy uzavřené mezi Městem Hradec Králové a naší společností je zóna ISP HK omezena na oblast uvnitř druhého silničního okruhu a dále oblast Pražského Předměstí ohraničenou ulicemi V Lipkách, J. Turkyně, Habrmanova, Nerudova, Gočárova a napojením podél nádraží po Antonína Dvořáka a zpět přes M.D. Rettigové k okruhu, včetně výše uvedených mezních hranic zóny. Z této definice vyplývá, že Jungmannova ulice nebude zapojena do systému ISP HK.
 
Copyright © 2006-2023 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby