ÚVODNÍ STRÁNKA CO JE ISP? VYMEZENÍ OBLASTI ISP OMEZENÍ V PARKOVÁNÍ MÉDIA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KONTAKT
ISP PD Jana Gayera
REZIDENT
ABONENT
HOST
VYHRAZENÁ STÁNÍ
PARKOVACÍ DOMY
MOBILNÍ PLATBY
ODTAHOVÁ SLUŽBA
PARKING NEWS
Katschnerka
SMS parkování
        ODTAHOVÁ SLUŽBA - Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění (veřejný zájem)

1. Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje na území města Hradec Králové společnost ISP Hradec Králové, a.s., IČ 60112590;

2. Odtahy jsou prováděny na základě ustanovení §19b odstavce 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

3. Vozidla jsou při nerespektování dopravního značení v době blokového čištění odtahována na příslušnou odstavnou plochu, která se nachází v areálu Letiště Hradec Králové;

4. Odtažené vozidlo může kdykoliv na odstavném parkovišti vyzvednout provozovatel (majitel) vozidla nebo jím pověřená osoba;

5. Cena za odtah činí 2.400,- Kč a poplatek za střežení vozidla na stanoveném úložišti ve výši 250,- Kč. Cena za střežení vozidla se navyšuje pouze v případě, že se jedná o veřejný zájem trvající déle než jeden den;

6. Vozidla se vrací na dohodnuté místo nacházející se v lokalitě původního odtahu pouze na základě požadavku provozovatele vozidla nebo po 21 a více dnech stání na odstavném parkovišti. Při vrácení vozidla zpět na vyžádání je požadováno osobní převzetí tohoto vozidla majitelem, provozovatelem nebo jím pověřenou osobou. Cena odtahu s vrácením vozidla zpět činí 4.200,- Kč.
 
Copyright © 2006-2022 ISP Hradec Králové, a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvodní stránka  |  Kontakt  |  Rezident  |  Abonent  |  Host
Webdesign a programování Licker.cz Vyhrazená stání  |  Parkovací domy  |  Mobilní platby